logo

Du er her:

Økonomirapport

Her finner du informasjon angående økonomitilstanden i Akershus Bygdeungslag v. fks kvartalsrapport eller halvårsrapport.

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt