logo

Du er her:

Rapport 1. kvartal 2016

Klikk her for å lese kvartalsrapporten for 1.kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Status aktiva

 

 

01.01.16

31.03.16

Kontanter 1

1 600

2 402

DNB Brukskonto 3

258 225

299 293

DNB Sparekonto

2 011

2 011

LK Brukskonto 4

304 128

290 782

LK Sparekonto

206 404

206 404

DNB Skattetrekkskonto 2

833

833

Kundefordringer

119 051

12 508

 

  1. Satt inn på konto den 16.04.16.

  2. Gjenstående renter på konto.

  3. Kontonummer fortsatt i omløp på utestående fakturaer og det kommer stadig inn penger på denne kontoen. Også denne som blir benyttet til kontantinnskudd.

  4. Sommerstevneoppgjør den 05.04.16 kr. 26 330,29.

 

Situasjon

 

Sum likvider pr. 31.12.15 kr. 773 201

pr. 30.03.15 kr. 801 725|

Siden regnskapsavslutning har kontobeholdningen til ABU vokst. Dette kommer av kundefordrninger som har forfalt og som nå er innbetalt til konto. Kundefordringer er noe lavere etter kryssing. Av den daglige drifta er det ikke store postene som har berørt økonomien i første kvartal. Poster verdt å trekke fram er kostnader til årsmøtet. Honorar for 2015 er utbetalt den 18.03.16 og beløper seg totalt til kr. 28 500.

Buss til årsmøte på kr. 6 930 er bet den 15.03.16. Liste over fakturering til lokallag er purret på, men ikke mottatt. Dette står igjen. Andre utenom lokallag/årsmøtedelegater gjorde opp kontant på bussen via iZettle. Innkjøp av iZettleutstyr ble foretatt i februar og utlegg av Martin på kr. 3 790 ble tilbakebetalt den 25.02.16 etter attestasjon av leder sammen med utlegg for ABUs konstituerende styremøte på kroa i Lørenfallet kr. 1 953 og frimerker kr. 110. Utlegg av Maren i forbindelse med Trysiltur og ABUs nyttårsbord ble overført samlet den 25.02.16 kr. 6 322.-

Mottatt kontingentrefusjon fra NBU den 10.02.16 på kr. 49 332. Avsatt kr. 38 000 i 2015-regnskapet. Merinntekt på kr. 11 332.

Mottatt tilskudd fra SNS for Høstkurs 2015 på til sammen kr. 7 050.

Innbetalinger for Trysiltur 2016 beløper seg til kr. 20 000. Mangler fra to etterslengere.

 

Kostnader som gjelder nemndshelg, tevlingspremier og trykk av Ekko er betalt på forfall i april.

 

   

Norges Bygdeungdomslag: Pb. 9377 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 00 : E-post: post@nbu.no

   agrol  Landkreditt